T.L.S group a.s.
T.L.S group a.s.
T.L.S property investment a.s.
T.L.S Michle s.r.o.
T.L.S Krkonoše s.r.o.
T.L.S Bráník s.r.o.
Zpět

Architektura a urbanismus

Architektura a projektová příprava ve výstavbě

Architektonické návrhy staveb v koordinaci s požadavky klienta.

Při navrhování klademe důraz na dobrou spolupráci s klienty formou osobních konzultací s maximálním přizpůsobením návrhu požadavkům klienta.

Výstupy této činnosti jsou architektonické studie, projekty pro územní řízení, stavební povolení a realizační projekty staveb.

Zajišťujeme kompletní projektovou přípravu staveb od přípravy investičního záměru až po realizaci.

Urbanismus

Studie využití území, zpracování a změny územních plánů.

Zajišťujeme zpracování urbanistických studií, územně plánovací dokumentace, jejích změn a podkladů pro její zpracování.

Veškerá dokumentace je zpracovávána týmem pod vedením autorizovaného architekta ČKA ČR.