T.L.S group a.s.
T.L.S group a.s.
T.L.S property investment a.s.
T.L.S Michle s.r.o.
T.L.S Krkonoše s.r.o.
T.L.S Bráník s.r.o.

Vily nad Rokytkou

Hostavice, Praha 14

Rezidenční bydlení Nad Rokytkou

Hostavice, Praha 14Nízkoenergetické rodinné domy

O společnosti

O společnosti

Náš komplexní přístup k přípravě realizace staveb je spojen se snahou najít dlouhodobě cenově nejefektivnější řešení, při zachování všech součastných kvalitativních standardů.

Realizace

Realizace

Námi realizované a projekčně připravené akce se zaměřením na bytovou výstavbu, obytné komplexy, polyfunkční objekty, včetně realizací komplexní infrastruktury

INVESTICE a EKONOMIE

INVESTICE a EKONOMIE

Investujeme do nemovitostí a developerských projektů.

Dále nabízíme zpracování kompletních investičních záměrů včetně spolupráce při zajištění investic, kde spolupracujeme s bankovním sektorem.

REALITY a NEMOVITOSTI

REALITY a NEMOVITOSTI

Zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí.

Nabízíme kompletní zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí včetně přípravy nezbytné dokumentace, smluv, právního servisu, inzerce, reklamy apod.

REALIZACE a STAVITELSTVÍ

REALIZACE a STAVITELSTVÍ

Nabízíme realizaci bytových a občanských staveb.

Realizujeme subdodavatelsky i vlastními kapacitami pozemní stavby, provádíme autorský, technický a finanční dozor, koordinaci realizace a project management

ARCHITEKTURA a URBANISMUS

ARCHITEKTURA a URBANISMUS

Zajišťujeme kompletní projektovou přípravu.

Projektová příprava od posouzení investičního záměru až po realizaci, architektonické studie, územní a stavební řízení, realizační dokumentace, územní plány.

INTERIÉR a DESIGN

INTERIÉR a DESIGN

Návrhy, dodávka a realizace.

Reflektování nových trendů a akceptování časem ověřených názorů. Soulad s estetickými, konstrukčními a ekonomickými faktory, aby výsledek tvořil harmonický celek.

O společnosti

Společnosti tvořící holding T.L.S group a.s. jsou investiční společnosti, kde ekonomové, architekti a inženýři úzce spolupracují při všech fázích vývoje a řízení projektu. tzn. poradenství a výběr pozemků, vypracování návrhu stavby spolu s posouzením ekonomie projektu a zajištěním financování, přes zpracování komplexní projektové dokumentace, organizaci výběrového řízení až po činnosti spojené s vlastní realizací objektu vč. zajištění realitní činnosti a prodeje nemovitosti.

Náš komplexní přístup k přípravě realizace staveb je spojen se snahou najít dlouhodobě cenově nejefektivnější řešení při zachování všech součastných kvalitativních standardů.

Těžiště činnosti naší společností spočívá v komplexním zajištění zejména bytové a občanské výstavby, při kterém také úzce spolupracujeme s bankovním sektorem, s obcemi, městskými částmi, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem Životního prostředí, Státním fondem rozvoje bydlení ČR, Státním fondem životního prostředí, programem Zelená úsporám a dalšími institucemi, jež mohou zefektivnit výslednou cenu realizace. To se týká taky operačních programů a dotací Evropské unie, tj. strukturálních a investičních fondů EU.

Zejména na vhodném výběru lokality, erudovanosti posouzení investičního záměru a kvalitě projektové přípravy záleží výsledná realizační a pak cena prodejní, z čehož se odvíjí zisk. Z těchto důvodu musí být plánována stavba navržena velice racionálně, účelně, funkčně, ale přitom musí být dodržena všechna architektonická a stavební kritéria bydlení třetího tisíciletí. Na základě těchto posouzení se určí celkové investiční náklady akce a z toho plynoucí jednotlivé ceny nemovitostí na trhu

Branding a PR kampaň „Apartmánový hotel Pec pod Sněžkou“

V roce 2020 získala společnost T.L.S Krkonoše s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy T.L.S Krkonoše s.r.o. na projektu Branding a PR kampaň „Apartmánový hotel Pec pod Sněžkou“ v Praze za účelem oslovení široké cílové skupiny zákazníků. Očekávaným výstupem je:

  • Vytvoření brandingu společnosti
  • Příprava PR kampaně

Projekt Branding a PR kampaň „Apartmánový hotel Pec pod Sněžkou“ je spolufinancován Evropskou unií.