T.L.S group a.s.
T.L.S group a.s.
T.L.S property investment a.s.
T.L.S Michle s.r.o.
T.L.S Krkonoše s.r.o.
T.L.S Bráník s.r.o.
Back

Školní hřiště - ZŠ Veronské náměstí

Výstavba dětského dopravního hřiště a revitalizace školního sportovního hřiště

Projekt dopravního hřiště je svým způsobem inovativní. Žákům nabídne například cyklostezky a dopravní značení, která jiná hřiště v ČR v současné době nenabízí.

Součástí hřiště jsou doplňkové aktivity pro nejmenší děti - kruhové prostory s herními prvky, a zároveň pro seniory ve formě fitness prvků či záhonů. Zároveň zde budou instalovány světelné semafory, lampy pro osvětlení hřiště, areálový rozhlas a mobiliář.

Na hřišti se propisují 3 barvy červená, žlutá a zelená - barvy používané na světelných semaforech.

Nová budova je určena především k výuce dopravní výchovy a jejím lektorům. V objektu je dále situováno provozní zázemí včetně skladovací a občerstvovací funkce. Na fasádu k silnici bude umístěna lezecká stěna.

Stávající plochy sportoviště je navrženo kompletně zrekonstruovat a doplnit chybějícím vybavením. Atletický ovál a hřiště míčových her získají nový povrch z tartanu. Na plochách budou umístěné prvky a konstrukce pro konání sportů - fotbal, volejbal, nohejbal, basketbal, tenis, softbal, vrh koulí, hod do dálky, skok daleký atd.

Do prostoru dopravního hřiště i sportoviště budou nově osazeny lavičky, stojany na kola a odpadkové koše.

Podél vnitřní areálové komunikace budou umístěny lampy veřejného osvětlení.

V areálu základní školy bude provedeno osázení dřevinami. V prostoru dopravního hřiště budou vysazeny hojně keře a keřové skupiny. Jedná se především o kvetoucí keře a keře zajímavé listem. Některé keře jsou dokonce jedlé (borůvky, rybízy, josta, kdoulovec).

Celý prostor má působit klidně a barevně, aby byla radost na hřišti posedět či aktivně odpočívat.

Image gallery