T.L.S group a.s.
T.L.S group a.s.
T.L.S property investment a.s.
T.L.S Michle s.r.o.
T.L.S Krkonoše s.r.o.
T.L.S Bráník s.r.o.
Back

Nástavby na BD - sídliště Hloubětín

studie revitalizace, využití a proveditelnosti s cílem celkové rekonstrukce stávajícího bytového fondu na panelovém sídlišti Černý most a Hloubětín.

Zadavatel MÚ MČ Praha 14

Image gallery