T.L.S group a.s.
T.L.S group a.s.
T.L.S property investment a.s.
T.L.S Michle s.r.o.
T.L.S Krkonoše s.r.o.
T.L.S Bráník s.r.o.
Back

Bytový dům u Školy - Jinočany

BYTOVÝ DŮM -19 bytových jednotek

  • komplexní zajištění stavby a investic
  • komplexní projektová dokumentace
  • investiční náklady 25 mil Kč
  • realizace 10 / 2004 až 2 / 2006
Image gallery