T.L.S group a.s.
T.L.S group a.s.
T.L.S property investment a.s.
T.L.S Michle s.r.o.
T.L.S Krkonoše s.r.o.
T.L.S Bráník s.r.o.
Zpět

O společnosti

Společnosti tvořící holding T.L.S group a.s. jsou investiční společnosti, kde ekonomové, architekti a inženýři úzce spolupracují při všech fázích vývoje a řízení projektu. tzn. poradenství a výběr pozemků, vypracování návrhu stavby spolu s posouzením ekonomie projektu a zajištěním financování, přes zpracování komplexní projektové dokumentace, organizaci výběrového řízení až po činnosti spojené s vlastní realizací objektu vč. zajištění realitní činnosti a prodeje nemovitosti.

Náš komplexní přístup k přípravě realizace staveb je spojen se snahou najít dlouhodobě cenově nejefektivnější řešení při zachování všech součastných kvalitativních standardů.

Těžiště činnosti naší společností spočívá v komplexním zajištění zejména bytové a občanské výstavby, při kterém také úzce spolupracujeme s bankovním sektorem, s obcemi, městskými částmi, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem Životního prostředí, Státním fondem rozvoje bydlení ČR, Státním fondem životního prostředí, programem Zelená úsporám a dalšími institucemi, jež mohou zefektivnit výslednou cenu realizace. To se týká taky operačních programů a dotací Evropské unie, tj. strukturálních a investičních fondů EU.

Zejména na vhodném výběru lokality, erudovanosti posouzení investičního záměru a kvalitě projektové přípravy záleží výsledná realizační a pak cena prodejní, z čehož se odvíjí zisk. Z těchto důvodu musí být plánována stavba navržena velice racionálně, účelně, funkčně, ale přitom musí být dodržena všechna architektonická a stavební kritéria bydlení třetího tisíciletí. Na základě těchto posouzení se určí celkové investiční náklady akce a z toho plynoucí jednotlivé ceny nemovitostí na trhu

Architektura a projektová příprava ve výstavbě

Architektonické návrhy staveb v koordinaci s požadavky klienta.
Při navrhování klademe důraz na dobrou spolupráci s klienty formou osobních konzultací s maximálním přizpůsobením návrhu požadavkům klienta.
Výstupy této činnosti jsou architektonické studie, projekty pro územní řízení, stavební povolení a realizační projekty staveb. Zajišťujeme kompletní projektovou přípravu staveb od přípravy investičního záměru až po realizaci.

Urbanismus

Studie využití území, zpracování a změny územních plánů. Zajišťujeme zpracování urbanistických studií, územně plánovací dokumentace, jejích změn a podkladů pro její zpracování. Veškerá dokumentace je zpracovávána týmem pod vedením autorizovaného architekta ČKA.

Inženýrská činnost

Vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení, provádění autorských dozorů a technických dozorů investora při realizaci stavby.

Realitní činnost

Zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí. Nabízíme kompletní zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí včetně přípravy nezbytné dokumentace, smluv, právního servisu, inzerce apod.

Investiční činnost

Investování do nemovitostí a developerských projektů. Mimo to nabízíme zpracování kompletních investičních záměrů včetně spolupráce při investování a zajištění investic, spolupráce s bankovním sektorem, spolupráce při zajišťování hypotéčních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření.

Realizace a provádění staveb

Nabízíme realizaci bytových a občanských staveb. Realizujeme subdodavatelsky i vlastními kapacitami pozemní stavby, provádíme autorský, technický a finanční dozor, koordinaci realizace a project management.