T.L.S group a.s.
T.L.S group a.s.
T.L.S property investment a.s.
T.L.S Michle s.r.o.
T.L.S Krkonoše s.r.o.
T.L.S Bráník s.r.o.

Rezidence Kapitol

Klidná lokalita v centru města, na rozhraní Vinohrad a Michle, Praha 4

Resort Výsluní

Nové apartmány v Peci pod Sněžkou

O společnosti

O společnosti

Náš komplexní přístup k přípravě realizace staveb je spojen se snahou najít dlouhodobě cenově nejefektivnější řešení, při zachování všech součastných kvalitativních standardů.

Realizace

Realizace

Námi realizované a projekčně připravené akce se zaměřením na bytovou výstavbu, obytné komplexy, polyfunkční objekty, včetně realizací komplexní infrastruktury

INVESTICE a EKONOMIE

INVESTICE a EKONOMIE

Investujeme do nemovitostí a developerských projektů.

Dále nabízíme zpracování kompletních investičních záměrů včetně spolupráce při zajištění investic, kde spolupracujeme s bankovním sektorem.

REALITY a NEMOVITOSTI

REALITY a NEMOVITOSTI

Zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí.

Nabízíme kompletní zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí včetně přípravy nezbytné dokumentace, smluv, právního servisu, inzerce, reklamy apod.

REALIZACE a STAVITELSTVÍ

REALIZACE a STAVITELSTVÍ

Nabízíme realizaci bytových a občanských staveb.

Realizujeme subdodavatelsky i vlastními kapacitami pozemní stavby, provádíme autorský, technický a finanční dozor, koordinaci realizace a project management

ARCHITEKTURA a URBANISMUS

ARCHITEKTURA a URBANISMUS

Zajišťujeme kompletní projektovou přípravu.

Projektová příprava od posouzení investičního záměru až po realizaci, architektonické studie, územní a stavební řízení, realizační dokumentace, územní plány.

INTERIÉR a DESIGN

INTERIÉR a DESIGN

Návrhy, dodávka a realizace.

Reflektování nových trendů a akceptování časem ověřených názorů. Soulad s estetickými, konstrukčními a ekonomickými faktory, aby výsledek tvořil harmonický celek.

O společnosti

Společnosti tvořící holding T.L.S group a.s. jsou investiční společnosti, kde ekonomové, architekti a inženýři úzce spolupracují při všech fázích vývoje a řízení projektu. tzn. poradenství a výběr pozemků, vypracování návrhu stavby spolu s posouzením ekonomie projektu a zajištěním financování, přes zpracování komplexní projektové dokumentace, organizaci výběrového řízení až po činnosti spojené s vlastní realizací objektu vč. zajištění realitní činnosti a prodeje nemovitosti.

Náš komplexní přístup k přípravě realizace staveb je spojen se snahou najít dlouhodobě cenově nejefektivnější řešení při zachování všech součastných kvalitativních standardů.

Těžiště činnosti naší společností spočívá v komplexním zajištění zejména bytové a občanské výstavby, při kterém také úzce spolupracujeme s bankovním sektorem, s obcemi, městskými částmi, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem Životního prostředí, Státním fondem rozvoje bydlení ČR, Státním fondem životního prostředí, programem Zelená úsporám a dalšími institucemi, jež mohou zefektivnit výslednou cenu realizace. To se týká taky operačních programů a dotací Evropské unie, tj. strukturálních a investičních fondů EU.

Zejména na vhodném výběru lokality, erudovanosti posouzení investičního záměru a kvalitě projektové přípravy záleží výsledná realizační a pak cena prodejní, z čehož se odvíjí zisk. Z těchto důvodu musí být plánována stavba navržena velice racionálně, účelně, funkčně, ale přitom musí být dodržena všechna architektonická a stavební kritéria bydlení třetího tisíciletí. Na základě těchto posouzení se určí celkové investiční náklady akce a z toho plynoucí jednotlivé ceny nemovitostí na trhu

Branding a PR kampaň „Apartmánový hotel Pec pod Sněžkou“

V roce 2020 získala společnost T.L.S Krkonoše s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy T.L.S Krkonoše s.r.o. na projektu Branding a PR kampaň „Apartmánový hotel Pec pod Sněžkou“ v Praze za účelem oslovení široké cílové skupiny zákazníků. Očekávaným výstupem je:

  • Vytvoření brandingu společnosti
  • Příprava PR kampaně

Projekt Branding a PR kampaň „Apartmánový hotel Pec pod Sněžkou“ je spolufinancován Evropskou unií.